Reklaamitingimused

Reklaampinna tellimine ja tühistamine

 • Reklaampinna broneerimise aluseks on Meediapildi poolt saadetud pakkumise aktsepteerimine meili teel sõnadega “Kinnitan tellimuse ja garanteerin arve tasumise”.
 • Reklaammaterjalide esitamise tähtaeg on välja toodud iga väljande puhul eraldi veebiaadressil www.meediapilt.ee ja tähtaeg lõpeb antud kuupäeval kell 17:00.
 • Meediapildil on õigus keelduda reklaamtellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab Meediapildi huve ja mainet.
 • Tellimusi ei võeta vastu klientidelt, kellel on eelnevaid tasumata arveid Meediapildile.
 • Reklaampindu saab annulleerida 2 nädalat enne reklaamide esitamise tähtaja lõppu, v.a esikaas, mida saab annulleerida 4 nädalat enne reklaamide esitamise tähtaja lõppu. Kui reklaami soovitakse annulleerida ülaltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda Meediapildile 50% tellitud reklaami või teenuse hinnakirjajärgsest hinnast.
 • Reklaamtellimuse tühistamise aluseks on ettevõtte esindaja poolt saadetud meil, kus tuuakse välja tühistatava reklaami täpsed mõõdud, trükise nimetus ja ilmumise kuupäev.
 • Juhul kui klient ei ole õigel ajal reklaami tühistanud ega ole ka ilmumisele kuulunud materjale tähtajaks saatnud, on Meediapildil õigus paigutada reserveeritud pinnale reklaam oma äranägemisel.
 • Reklaampindu saab broneerida kuni aasta enne ilmumise kuupäeva kõikidele väljaannetele, mis on välja toodud www.meediapilt.ee kodulehel.
 • Kaebused reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil: reklaam@meediapilt.ee reklaami ilmumisest nädala jooksul. Põhjendatud kaebuste korral lepitakse kokku kompensatsioonis.

Materjalide esitamine

 • Meediapilt võtab vastu nii elektroonilisi valmisreklaame kui ka reklaammaterjale.
 • Reklaamide kujundamise teenus: 40 € + km, reklaamteksti kujundus 100€ + km (sh teksti toimetamine, keeletoimetamine ning kujundamine).
 • Trüki eripärast tuleneb, et lubatud värvide nihe võib olla kuni 0,5 mm.
 • Materjalid tuleb esitada:
 • e-posti aadressil: reklaam@meediapilt.ee – maksimaalne suurus 7 MB või WeTransferi kaudu.

Tehnilised nõuded trükireklaammaterjalidele

 • Kujundamist vajavate reklaamide pildimaterjal tuleb esitada JPG või TIF-failina ja trükiks sobivas resolutsioonis, lisaks lisada tekstfail.
 • Kujundatud failid on soovitav esitada trükiresolutsioonis PDF-fidena, sobib ka TIF, JPG, PSD, EPS-formaat. Lõplike mõõtude juures peab kasutatava pildi resolutsioon olema 300 dpi-d.
 • Valmisreklaamis ei tohi olla kirjavigu.
 • Crop märkide kasutamine reklaamis ei ole lubatud.
 • Faili nimi peab sisaldama reklaamitava firma või toote ning ajakirja nime, milles see avaldatakse (näiteks meediapilt_EHITUSEST.eps).
 • Valmisreklaami lehekülje suurus peab vastama tellitud pinna mõõdule.
 • Täpsem info tehniliste tingimuste kohta trükikoda Printall kodulehelt: https://www.printall.ee/ee/disainerile/trukifailide-abc/

Tehnilised nõuded veebireklaammaterjalidele

 • Sobivad formaadid:
  • Kõik levinud pildiformaadid (JPG, PNG, GIF)
  • HTML5 (responsive, target site sisestatud)
  • Kolmanda osapoole serverist serveeritavad reklaamid
 • Failide maksimaalne suurus on 70 KB. Kokkupakitud failide suurust mõõdetakse lahtipakitult. Kolmanda osapoole serverist serveeritud reklaamidele suuruse piirang ei kehti.
 • Reklaamitav lehekülg või teenus peab vastama headele tavadele ning olema vastavuses reklaamija toodete, teenuste, infolehe või organisatsiooniliste võimalustega. Meediapildil on õigus keelduda otseselt konkureeriva toote või teenuse reklaamist.
 • Reklaamitellimuse kinnitamiseks saada meil alljärgneva infoga:
  • Kujundusfail või kood, millega serveeritakse reklaam kolmanda osapoole serverist.
  • Aadress, millele reklaam viitab.

OÜ Meediapilt
Registrikood: 12376744
Aadress: Pärnu mnt 161-10
Tallinn 11624

Telefon: +372 510 7011
www.meediapilt.ee
E-mail: info@meediapilt.ee
Toimetus: toimetus@meediapilt.ee