Põllumehe Teataja

Koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga ilmuv põllumajandusajakiri vahendab uudiseid, kommenteerib valdkonnas toimuvat, edastab arvamuslugusid.

Meie väljaannetega saab tutvuda lähemalt, klikkides pildil: 

 

 

 

 

KES ON LUGEJA?

Ajakiri Põllumehe Teataja on praktiline abimees põllumehele, mille artiklid turul toimuvast ja arvamusliidrite soovitused muudavad ajakirja asjalikuks materjaliks just põllumajandussektori arengutest huvitatud spetsialistile.

LEVI

Tiraaž 3000 eksemplari saadetakse otsepostiga tasuta:

  • Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmetele ning koostööpartneritele (maakondlikud liidud ja otsepost)
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmetele ning koostööpartneritele
  • Valitsevatele riigiasutustele (Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigikogu Maaelu komisjon)
  • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Erametsaliidu liikmetele
  • Valdkonna teadusasutustele jm organisatsioonidele (Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Jõudluskontrolli Keskus, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Maamajanduse Infokeskus, Põllumajandusamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
  • Eesti kõrg- ja rakenduskõrgkoolidele (Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, TTÜ, Luua Metsanduskool, Räpina Aianduskool)
  • Lisaks levitatakse ajakirja elektroonilist versiooni liitude meililistide kaudu ning sotsiaalmeedia kanalites ning jagatakse valdkondlikel üritustel

Reklaami ennast Põllumehe Teatajas:

Loe täpsemalt...

 

OÜ Meediapilt
Registrikood: 12376744
Aadress: Pärnu mnt 161-10
Tallinn 11624

Telefon: +372 566 77 131
www.meediapilt.ee
E-mail: info@meediapilt.ee
Toimetus: toimetus@meediapilt.ee